kikvagyunk kikvagyunk2

A KUL (Kelet – Európai Utógondozottakért és Lakóotthonokban Lakókért Alapítvány) célja, hogy a fiatalok – elsősorban intézetben lakók – a változó társadalom olyan teljes jogú tagjaivá váljanak, akik képesek, mernek és akarnak változtatni saját életükön.

A KUL mozaikszó a Kelet-Európai Utógondozottakért és Lakóotthonokban Lakókért Alapítvány rövidítése.

A keresztény értékrenden alapuló Alapítvány célja, hogy hátrányos helyzetű családban, állami gondozásban élő fiatalok számára életvezetési programokat, klubokat, táborokat hozzon létre önkéntesek segítségével.

Ezek az együttlétek a “Fiatalok az Élet Küszöbén” (FÉK) anyag alapján zajlanak, ami azzal a céllal jött létre, hogy segítsen a fiataloknak az egészséges önismeret, tartalmas kapcsolatok, örömteli szexualitás, boldog családi életre való készség és stabil értékrend kialakításában, valamint megtanítsa őket nemet mondani a környezeti nyomásnak. A program kapcsolat és jellemfejlesztő, ezen keresztül társadalmi felelősséget, kommunikációt, konfliktuskezelést, együttműködést, készségfejlesztést tanulnak, valamint támogatja a fiatalok helyes integrálódását a változó társadalmi igényeknek megfelelően. Rendelkezünk ezen felül saját tanítványozói füzettel is.

A KUL Alapítvány lehetőséget nyújt elsősorban diákoknak, egyetemi hallgatóknak és fiatal munkavállalóknak, hogy több éven keresztül önkéntes közcélú tevékenységet folytathassanak gyermek és lakásotthonokban élő gyermekek és fiatalok között. 

Ezzel részt vegyenek a településük környezeti, társadalmi, oktatási problémáinak megoldásában és felkészüljenek állampolgári jogaik, és kötelezettségeik demokratikus viszonyok közötti gyakorlására.

Az Alapítvány a csatlakozni kívánó önkéntes segítőket megfelelő képzések szervezésével készíti fel. Az Alapítvány segít az önkéntes fiataloknak felmérni a helyi közösségi szükségleteket, helyi vezető pozíciók betöltését, fejleszti az ehhez elengedhetetlenül szükséges közösségi gondolkodásmódot és készségeket (pl. tárgyalástechnika, konfliktuskezelés).

Az Alapítvány ezen túlmenően céljai elérése érdekében települési önkormányzatokkal, iskolákkal, magáncégekkel működik együtt.

Az Alapítvány további céljai közé tartozik a nevelőotthonos fiatalok számára értékteremtő táborok, erdei iskolák, valamint nemzetközi ifjúsági csereprogramok szervezése.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekkel ne csak akkor foglalkozzunk, amikor bent vannak az intézetben, hanem figyelemmel kísérjük őket azután is, hogy kikerültek a rendszerből. Ezért szeretnénk számukra belföldi illetve nemzetközi gyakornoki helyeket, munkahelyeket közvetíteni.