„Az önkéntesség…

.…olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek , vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.” (www.onkentes.hu)

Önkénteseink

Aktív önkénteseink száma kb. 60 fő, és több inaktív önkéntes segítőnk van, akik valamilyen okból nem teljesítenek nálunk szolgálatot, de szeretnének visszatérni idővel a szolgálatba. Az önkéntes segítők hetente/kéthetente 1 alkalommal 2-5 órában látnak el szolgálatot vagy havonta egy hétvégén át a vállalásuknak megfelelően. Az önkénteseknek fele-fele nő- férfi aránya, akik 75 %-a fiatal. Van közöttük olyan, aki már 7 éve, alapítványunk megalakulása óta velünk van, és vannak, akik az elmúlt hetekben csatlakoztak hozzánk.