“Szex és prostitúció” – megelőző táboraink Baktalórántháza- Berkesz, 2012 június

A program látogatóinak száma átlagban 35-40 fő között állapodott meg. Természetesen a programon résztvevő fiatalok száma néha ingadozó volt, azt igen sok külső tényező is befolyásolta.

A prevenciós munka több lépésből áll össze: információt átadó előadásokból, vizuális prevencióból (diavetítés, filmvetítés stb.), kiscsoportos tevékenységből.
Ezen tevékenységek keretében a gyerekek és fiatalok sajátos problémáival foglalkozunk, illetve segítünk az önismeretük, személyiségük fejlődésében, fejlesztésében.

Önismeret, az önmagunkról való tudás: ismerjük fel képességeinket, adottságainkat, vágyainkat, céljainkat, legyünk tudatában személyiségünk pozitívumainak, de korlátainak, hiányosságainak is.
Az ÉNről való tudásunk, önmagunkkal kapcsolatos ismereteink bővítése. Ezek egyidejűleg magukban foglalják testi énünket, szociális szerepeinket, különböző csoportokban betöltött szerepeinket, vágyainkat, értékrendszerünket.
a múltbeli tapasztalatok nagyban befolyásolják az általánosításokon alapuló énkép kialakulását
A személyiség olyan önmagáról alkotott képének fejlesztése, amely jórészt mások véleménye alapján alakul ki, és amely irányító funkcióval rendelkezik.

Érintett témakörök:

Egészséges személyiségfejlődés

Mentálhigiéné: lelki egészségvédelem (kiemelten az önismeret és a reális énkép kialakítása) – családi-, baráti- és partnerkapcsolatok
Szexuális felvilágosítás és nevelés: nemi szervek felépítése és működése – nemi higiéné – nemi identitás megerősítése, nemi szerepek, szexuális magatartás – felelősség a szexuális kapcsolatban – a fogamzás természetes módja – magzatfejlődés – művi terhesség megszakítás, az abortusz testi, lelki és érzelmi következményei – szexuális úton terjedő betegségek, promiszkuitás – testi, lelki prostitúció, szexuális tevékenységre való kényszerítés (ezekkel járó fizikai sérelmek, lelki gyötrelmek, személyiségváltozások) – egészséges választások erősítése – önmegtartóztatás a házasságig – döntési, választási képességek fejlesztése a saját személyiség és képességek ismeretében

A prevenciós projekt mindkét helyszínen napi rendszerességgel, a szakmai programban bemutatottaknak megfelelően folyt.
Bár a program megvalósulása során akadtak nehézségek, összességében elmondható, hogy a prevenciós programot sikerrel megvalósult, a fiatalok meglátták a programban rejlő lehetőséget és ki is használták azokat.