“Szex és prostitúció” prevenciós tábor, Mátészalka – Nyírbátor, 2012. július

A program alapjában véve személyiségfejlesztő, önértékelést tanító, önbecsülésre nevelő.
Arra tanít, hogy „vigyázz magadra”. Célja, hogy a gyerekek ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményeit.

A program látogatóinak száma átlagban 35-40 fő között állapodott meg. Természetesen a programon résztvevő fiatalok száma néha ingadozó volt, azt igen sok külső tényező is befolyásolta.

Mátészalkán, illetve Nyírbátoron állami gondozásban élő gyermekek és fiatalok, akik sajátosságaik okán különösképpen veszélyeztetettnek tekinthetők.

A prevenciós munka több lépésből áll össze: információt átadó előadásokból, vizuális prevencióból (diavetítés, filmvetítés stb.), kiscsoportos tevékenységből.
Ezen tevékenységek keretében a gyerekek és fiatalok sajátos problémáival foglalkozunk, illetve segítünk az önismeretük, személyiségük fejlődésében, fejlesztésében.

  • Önismeret, az önmagunkról való tudás: ismerjük fel képességeinket, adottságainkat, vágyainkat, céljainkat, legyünk tudatában személyiségünk pozitívumainak, de korlátainak, hiányosságainak is.
  • Az ÉNről való tudásunk, önmagunkkal kapcsolatos ismereteink bővítése. Ezek egyidejűleg magukban foglalják testi énünket, szociális szerepeinket, különböző csoportokban betöltött szerepeinket, vágyainkat, értékrendszerünket.
  • a múltbeli tapasztalatok nagyban befolyásolják az általánosításokon alapuló énkép kialakulását
  • A személyiség olyan önmagáról alkotott képének fejlesztése, amely jórészt mások véleménye alapján alakul ki, és amely irányító funkcióval rendelkezik.

Érintett témakörök:

Egészséges személyiségfejlődés

Mentálhigiéné: lelki egészségvédelem (kiemelten az önismeret és a reális énkép kialakítása) – családi-, baráti- és partnerkapcsolatok
Szexuális felvilágosítás és nevelés: nemi szervek felépítése és működése – nemi higiéné – nemi identitás megerősítése, nemi szerepek, szexuális magatartás – felelősség a szexuális kapcsolatban – a fogamzás természetes módja – magzatfejlődés – művi terhesség megszakítás, az abortusz testi, lelki és érzelmi következményei – szexuális úton terjedő betegségek, promiszkuitás – testi, lelki prostitúció, szexuális tevékenységre való kényszerítés (ezekkel járó fizikai sérelmek, lelki gyötrelmek, személyiségváltozások) – egészséges választások erősítése – önmegtartóztatás a házasságig – döntési, választási képességek fejlesztése a saját személyiség és képességek ismeretében

A prevenciós projekt mindkét helyszínen napi rendszerességgel, a szakmai programban bemutatottaknak megfelelően folyt.
Bár a program megvalósulása során akadtak nehézségek, összességében elmondható, hogy a prevenciós programot sikerrel megvalósult, a fiatalok meglátták a programban rejlő lehetőséget és ki is használták azokat.