Drámatábor szakmai szemmel: 2012. augusztus

Dramatabor 2012augusztus2

A programmal/alkalommal elérni kívánt személyiség- és kompetenciafejlesztési célok

  • anyanyelvi kommunikáció
  • esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
  • kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

A program/alkalom szakmai tartalmának, menetének, az érintett témakörök rövid ismertetése
A programban részt vevő szakmai stáb:
Bernáth Atom Tamás – zenész, pedagógus
Csúz Lívia, színész – magyar tanár
Domonkos Ágnes – színész, pszichológus, színházi tréning vezető
Lipka Péter – színész, művészetterapeuta, yoga oktató
Simó Krisztián – színész, drámatanár, magyar-történelem tanár
Az első találkozásnál célunk volt, hogy feltérképezzük a különböző intézetekből érkezett gyerekek készségeit, képességeit, szocializáltságát, együttműködő készségét, érdeklődési területeit, terhelhetőségét.
Megfigyeléseink alapján a 32 gyereket 4 csoportra bontottunk. A következő 3 napon minden csoport részt vett 4, egyenként 45 perces foglalkozáson.
A csoportok összeállításánál törekedtünk a heterogén csoportok összeállítására, ahol
figyelembe vettük az életkori sajátosságok mellett a motiváltságot, terhelhetőséget, valamint azokat az információkat, melyek a gyerekek személyes életére vonatkoztak.
A foglalkozásvezetők, szakterületüknek megfelelően, más-más fókusszal dolgoztak, így a fent említett kompetenciák más arányban kerültek előtérbe a fejlesztő munkában.

1. Fókusz: verbális kommunikáció
drámapedagógiai eszközökkel (szabályjáték, dramatikus játék, tanítási dráma)

2. Fókusz: csoportos együttműködés
nonverbális, mozgásos játékok, melyek a csoportos együttműködés, konszenzus, közös akarat alapján működtethetőek

3. Fókusz: zene, mint közös nyelv, közös alkotás élménye
Kiindulópont: ritmus játékok, melyek alapján felfedeződik a test mint hangszer, egy közös kifejező eszköz, melyből megszületik a közös alkotás.

4. Fókusz: testtudatosság, szabad asszociáció
imaginációs gyakorlatok, fantázia játékok, szabályjátékok

Piramis elv:
Foglalkozásaink megtervezésekor arra törekedtünk, hogy a fent említett kompetenciákhoz tartozó képességeket és készségeket oly módon fejlesszük, hogy a tanítási drámában
– mely komplexitása miatt a legtöbb készséget és képességet mozgósítja – a csoportok tagjai a lehető legmagasabb szinten teljesítsenek, és ez által újabb és magasabb szintű kompetenciákra tegyenek szert.

Rövid értékelés arra vonatkozóan, hogy mennyiben sikerült közelebb jutni a programmal/alkalommal elérni kívánt személyiség- és kompetenciafejlesztési célokhoz, illetve elérni azokat

Fejlesztési céljainkat részben értük el, hiszen pár nap alatt csak kis “csodát” élhettünk át. Voltak résztvevők akikkel nehezen találtuk meg a közös frekvenciát, akik nehezen voltak munkába vonhatók és tarthatók. Velük az is sikerként könyvelhető el, hogy a harmadik, negyedik napon becsatlakoztak , és nem a csoportok bomlasztásával töltötték idejüket. Nekik talán a szociális kompetenciáik fejlődtek leginkább, ami alapot adhat a későbbiekben más kulcskompetenciák megszerzésére. Másokkal intenzív, távolra mutató munka
lehetőségét tapasztaltuk meg, belátva azt, hogy mennyit fejlődhet pár nap alatt egy motivált, jó képességű ember. Mindkét szélsőség rávilágított, hogy egy hosszabb munkában mennyi lehetőség rejlik mindannyiunk számára.
Célkitűzésünk volt, hogy a tábor végére időzített gálán a résztvevők közül minél többen megmutatkozzanak, és a közösség előtt éljék át a munka és a fejlődés adta sikerélmény örömét. A tábor önkéntes segítői -akik már több gálát láttak- jeleztek vissza munkánk eredményességéről, az előrehaladás mértékéről, látványos fejlődésről.
Egészében nézve sikeresnek és produktívnek látjuk az elvégzett közös munkát.