A KUL Alapítványt 2007 márciusában jegyezte be közhasznú szervezetként a bíróság. Munkatársaink azonban jóval a bejegyzés előtt is foglalkoztak gyermekotthonban élő gyermekekkel.

Történetünk 2007-ben Tiszadobon indult egy nyári táborral, amelyet azóta sok más tábor, program követett. Az évek során több száz gyermeknek szerveztünk programokat.

Az elmúlt években megnégyszereződött azoknak a gyerekeknek a létszáma, akikkel foglalkozunk, és velük együtt az önkéntesek száma is folyamatosan emelkedik. Jelenleg 16 intézetben vagyunk jelen.

Az Alapítvány létrehozásával épp ennek a munkának kívántunk szervezett keretet biztosítani. Célunk, hogy állami gondozott, lakóotthonokban, nevelőotthonokban élő fiatalok, gyermekek társadalmi integrációját segítse. Az állami gondoskodásban élő gyermekeket, fiatalokat csoportos és egyéni fejlesztő programokon keresztül támogatjuk, hogy egészséges és sikeres felnőttekké váljanak.

Az Alapítvány egyik törekvése, hogy az állami gondozott gyermekek társadalmi integrációjába minél több önkéntest bevonjunk. Olyan önkéntes rendszer kialakítására törekszünk, amelyen keresztül a gyerekeket családban nevelkedett fiatalokkal kapcsoljuk össze. Programunkban az önkéntesek rendszeresen találkoznak a nevelőotthonban élőkkel. Az évközi, helyben működő klubok mellett táborokat, kirándulásokat is szervezünk a gyermekeknek. Jelenleg 60 állandó taggal dolgozunk, amihez még hozzájönnek „akcióönkéntesek” is alkalmanként.

Eszközeink a fiatalok integrációjára: táborok, rendszeres kapcsolat önkéntes-gyerek között, fejlesztő foglalkozások, sportolás, kiscsoportos beszélgetések, terápiás foglalkozások, tréningek, bibliai foglalkozások, életre nevelés, életvezetési tanácsadás.

Eddig a következő tematikus táborokat valósítottuk meg: sporttábor, drámatábor, szex és prostitúció tábor, építő tábor, tánctábor.

Programjainkon, táborainkban kiemelt figyelmet kap az oktatás. Eseményeink változatosak, de minden esetben értéket közvetítenek: a sportról, a művészetekről, a tudatmódosító szerek nélküli szórakozásról, vagy az abortusz, prostitúció megelőzéséről szólnak.