Egy álmunk valóraválásának színtere: Tiszadobon a MAGTÁR

2012.07.09-2012.07.18.
10 naptári nap
50 gyerek és 20 önkéntes

2012-ben a Támop 5.2.5/B-10/2-2010-0055 azonosítószámú pályázat keretében lehetőségünk nyílt egy ifjúsági központ létesítésére Tiszadobon, a tiszadobi gyermekotthon területén.
Az ifjúsági központ egy felújításra szoruló magtárban kap helyet, melynek felújítására a nyári időszakban került sor. A munkálatokban részt vett 50 állami gondozott gyermek és fiatal, valamint a KUL Alapítvány 20 önkéntese, illetve
rajtuk kívül még 2 nevelő és 1 pszichológus is.

A gyermekek egy 10 napos tábor keretében voltak jelen a helyszínen. A magtár felső szintjén töltötték éjszakáikat, délelőtt pedig az önkéntesekkel és segítőkkel együtt dolgoztak a felújítási munkálatokon. A program célja az volt, hogy a gyermekek felé a munkát, mint értéket közvetítsük. A 10 nap során ily módon láthatták azt, hogy a befektetett energiának milyen eredménye van. Ezenkívül szerettük volna, hogy a konstruktív szemlélet gyökeret tudjon verni bennük, hogy azt érezhessék: amiben részt vesznek az egyúttal az övék is.

Célunk volt továbbá, hogy a közös munka során az önkéntesek minél közelebb kerüljenek a gyerekekhez, és ezáltal át tudják élni azt, hogy milyen is közösségben dolgozni valamiért, együtt, egy cél érdekében tevékenykedni.
A táborban töltött 10 nap során a gyermekek és fiatalok a munka előrehaladtával mind lelkesebben dolgoztak. Látszott rajtuk, hogy a munkálatokat játékként fogják fel, de annak komolyságával tisztában vannak és ennek tudatában végezték dolgukat.

Alapvetően három tevékenységben vettek részt a tábor ideje alatt: a már meglévő, megrongálódott vakolat leverésében, árokásásban, ami a későbbi
áramellátáshoz volt szükséges, illetve a magtár takarítása volt még feladatuk.
Mind a fiúk, mind pedig a lányok megtalálhatták azokat a tevékenységeket,
amiben segíteni tudtak. Az az előzetesen kitűzött célunk, hogy a közösen végzett munka során az önkéntesek közelebb tudjanak kerülni a gyerekekhez maximálisan teljesült. Tapasztalatunk, hogy az együtt megvalósuló tevékenység javítja a gyerekek és segítőik közötti viszonyt.

Túl azon, hogy a gyerekek részt vettek a nekik készülő ifjúsági központ munkálataiban, láthatták azt is, hogy milyen fázisok szükségesek egy épület
felújításában, hogyan kapcsolódnak össze a különböző munkafolyamatok, valamint hogyan zajlik a különböző munkálatok összehangolása.
A gyerekek azt is megtapasztalhatták, ahhoz, hogy egy építkezés előrehaladjon fontos, hogy napról-napra el legyen végezve az aznapi munka és jó volt látni azt is, hogy hogyan tudtak örülni a hétvégi programoknak, mikor a pihenésé volt a főszerep. Ezzel be tudtuk nekik azt is mutatni, hogy hogyan néz ki egy ember normál életrendje, értem ezalatt a hétköznapi munkavégzés és a hétvégi pihenés ciklikusságát.Az eredményeket látva a jövőben folytatni szeretnénk a felújítási munkálatokat közösen, mert úgy véljük az ilyen közös munkavégzésnek és együttlétnek értelme van, és a későbbiekben ez a fajta szemléletmód segítségükre lehet majd akkor, mikor maguk is, önállóan munkát vállalnak és belépnek a munka világába.